Cel Projektu - Most Aktywnego Seniora

Punkt Informacyjny dla SNIORA - 503 570 260
Punkt Informacyjny dla SNIORA - 503 570 260
Przejdź do treści
   Głównym celem rządowego programu „Aktywni+” jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
Priorytetem polityki senioralnej rządu jest wsparcie seniorów na możliwie wielu obszarach. Bardzo zależy nam na tym, żeby osoby starsze były jak najdłużej aktywne, rozwijały swoje kompetencje i zainteresowania w jesieni życia, a proces starzenia się społeczeństwa traktowany był jako wyzwanie i szansa na rozwój, a nie jego zagrożenie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodaje, że nowy program będzie stanowił ważne narzędzie w realizacji polityki senioralnej rządu.
W ramach rządowego programu „Aktywni+” organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.
   Celem tegorocznej edycji projektu “Most Aktywnego Seniora” Aktywni + 2021 jest zaangażowanie społeczne w obszarach obywatelskim, kulturowym i edukacyjnym seniorów zamieszkujących teren gminy Rajcza oraz zaspokojenie potrzeb seniorów w zakresie nabycia i podniesienia znajomości i posługiwania się technologiami audiowizualnymi i informacyjno- komunikacyjnymi.

_Wesprzyj fundację
_Jednym ze źródeł finansowania działalności Fundacji Most Pamięci są darowizny. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy
PKO 42 1600 1462 1824 0902 5000 0001
KRS 0000674028,
data wpisu do rejestru: 14.04.2017NIP: 5532535879 REGON: 367060207
Wróć do spisu treści