Realizowane Zadania - Most Aktywnego Seniora

Punkt Informacyjny dla SNIORA - 503 570 260
Punkt Informacyjny dla SNIORA - 503 570 260
Przejdź do treści
W ramach tegorocznego projektu realizowane bedą zadania związane z włączeniem cyfrowym obejmującym działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
_Wesprzyj fundację
_Jednym ze źródeł finansowania działalności Fundacji Most Pamięci są darowizny. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy
PKO 42 1600 1462 1824 0902 5000 0001
KRS 0000674028,
data wpisu do rejestru: 14.04.2017NIP: 5532535879 REGON: 367060207
Wróć do spisu treści